[Vietsub]Hướng dẫn học Guzheng/Bài 1- Kỹ thuật căn bản - Gou - Mo -Tuo

[Vietsub]Hướng dẫn học Guzheng/Bài 1- Kỹ thuật căn bản - Gou - Mo -Tuo

[Vietsub]Hướng dẫn học Guzheng/Bài 1- Kỹ thuật căn bản - Gou - Mo -Tuo Các video liên quan đến [Vietsub]Hướng dẫn học Guzheng/Bài 1- Kỹ thuật căn bản - Gou - Mo -Tuo